Kenterberijska katedrala, Velika Britanija – Canterbury Cathedral, United Kingdom

Myrela

Na Božić 1170. godine kenterberijski nadbiskup Tomas Beket sa opatijske propovjedaonice izdao je proglas o ekskomunikaciji nadbiskupa od Jorka i biskupa koji su učestvovali u krunisanju sina Henrija II. Taj čin, koji je podržao i potvrdio papa Aleksandar III, bio je Beketova reakcija na kraljevo kršenje drevnog prava Kenterberija na obrede krunisanja. To nije bila ni prva ni posljednja epizoda u borbi između monarha i crkve. Četiri dana kasnije sukob između Henrija II i Beketa dobio je tragičan ishod kad su četiri viteza, nadajući se kraljevoj zahvalnosti, ubili nadbiskupa u katedrali. Međutim, taj čin nije donio olakšanje kralju već je zbog toga Kenterberijska katedrala postala čuveno mjesto hodočašća u srednjovjekovnoj Evropi. U znak pokajanja, Henri II upregao je sve svoje snage kako bi u cijelom hrišćanskom svijetu sačuvao uspomenu na svog ogorčenog protivnika. Slava Tomasa Beketa dostigla je vrhunac kad su 1387. godine objavljene Kenterberijske priče Džefrija Čosera.

Istorija Kenterberija…

View original post 422 more words