Atol Aldabra, Sejšeli – Aldabra Atoll, Seychelles

Google translation of first paragraph: Aldabra is the largest atoll in the world and is located south of the main island of Seychelles, Mahe, towards Madagascar. This atoll was first mentioned in documents by the Portuguese when the inscription Ilha Dara (Aldabra) appeared on their map, a name of distant Arabic origin ( al kadra = green). The Portuguese sailors appeared to be facing in the direction in which they could see the green reflection of the water inside the atoll. In 1742, the French first set up their flag on an island, one of the thirteen islands that make up the atoll, when an expedition led by Lazar Pico and Jean Grossen discovered the Seychelles archipelago. At the beginning of the 19th century, the islands were conquered by the British Navy, and later they were appreciated by British naturalists, above all, Charles Darwin.

Myrela

Aldabra je najveći atol na svijetu i nalazi se južno od glavnog ostrva Sejšela, Mahea, prema Madagaskaru. Ovaj atol prvi put su u dokumentima pomenuli Portugalci kada se na njihovoj mapi pojavio natpis Ilha Dara (Aldabra), ime dalekog arapskog porijekla (al kadra = zeleni). Čini se da su portugalski moreplovci bili okrenuti u pravcu u kom su mogli vidjeti zeleni odsjaj vode unutar atola. Francuzi su, 1742. godine, prvi postavili svoju zastavu na jednom ostrvu, od trinaest ostrva koja sačinjavaju atol, kada je ekspedicija predvođena Lazarom Pikoom i Žanom Grosenom otkrila Sejšelski arhipelag. Početkom XIX vijeka ostrva je osvojila britanska mornarica, a kasnije su ih znali cijeniti britanski prirodnjaci, prije svih, Čarls Darvin.

Prvi koji je obavio obimna proučavanja atolskog ekosistema bio je Žak-Iv Kusto kada je otplovio tamo 1954. godine na brodu Kalipso. Udaljenost atola od ostalih ostrva u arhipelagu i nedostatak slatke vode onemogućili su ljude…

View original post 384 more words