Manastir svetih arhanđela Mihaila i Gavrila

Google translation: Not far from the city of Prizren, in the basin of the river Bistrica, there is a monastery of the holy archangels Michael and Gabriel.

Myrela

Nedaleko od grada Prizrena, u slivu rijeke Bistrice, nalazi se manastir svetih arhanđela Mihaila i Gavrila. Manastirski kompleks, opasan masivnim zidom, nekad su činili: velika crkva, konaci, biblioteka, bolnica, trpezarija i mala crkva Svetog Nikole. Manastir je građen na starijem crkvištu u vremenu od 1343. godine do 1352. godine, kao zadužbina cara Dušana. O izgradnji se starao otac Jakov, kasnije mitropolit u Serezu. Posebnom poveljom car Dušan darovao je Svetim arhanđelima 93 sela i rudnik gvožđa u Toplici. Car Dušan sahranjen je u svojoj zadužbini.

Kad su Turci zauzeli Prizren 1455. godine, manastir je stradao, a od druge polovine 16. vijeka počinje njegovo neumitno propadanje. Lijepo obrađeni kamen ovog manastira, Turci su iskoristili (1615) za izgradnju Sinan-pašine džamije u Prizrenu. Tako zapušten, manastir Svetih arhanđela ostao je sve do 1929. godine, kad je dr Radoslav Grujić počeo obimnija arheološka istraživanja. Poslije Drugog svjetskog rata ostaci manastira su konzervirani.

Glavna crkva…

View original post 135 more words