Propriosepsiyon ve İnterosepsiyon nedir?

Google translation of 1st three paragraphs: Beyond the five senses we know, there are 3 more senses, proprioception, interoception and vestibular sense (balance). The proprioceptive sense allows us to perceive our position in space and the movement of our limbs… This sense is about feeling biomechanically… where is my arm, where is my hand etc… Interoception means feeling physiologically inside… Hunger, thirst, fatigue, feeling pain, feeling warm / cold, feeling the heartbeat, itching, tingling feelings are always an interoceptive sensation… This sensation is also effective in the formation of mood… how is your indoor air condition?… what do you feel?… all these emotional colors, bodily sensations come from free nerve endings and stimulate the insula region in the neocortex in the brain…

ruhumayolculuk 🦋💗

İnterosepsiyon 🧘‍♀️ Thanks to Prasanth from pexels🌸

Bildiğimiz beş duyunun ötesinde 3 duyu daha var, propriosepsiyon, interosepsiyon ve vestibuler duyu (denge)…

Propriyoseptif duyu, bizim uzaydaki konumumuzu ve uzuvlarımızın hareketini algılamamızı sağlar… Bu duyu biomekanik olarak hissetmekle ilgili… kolum nerde, elim nerde vs…

İnterosepsiyon ise kendini içerden fizyolojik olarak hissetmek demek… Açlık, susuzluk, yorgunluk, ağrı hissetmek, sıcaklamak/üşümek, kalp atışını hissetmek, kaşınma, karıncalanma hisleri hep interoseptif duyum… Bu duyum aynı zamanda, duygu durumunun oluşmasında etkilidir… iç hava durumun nasıl?… ne hissediyorsun?… tüm bu duygusal renkler, bedensel hisler serbest sinir uçlarından geliyor ve beyinde neokortekste insula bölgesini uyarıyor…

Kendimizi içeriden biomekanik ve fizyolojik olarak algılamamızı sağlayan ise fasya…

Fasya bir örümcek ağı gibi tepeden tırnağa dıştan içe tüm bedenimizi saran bir bağ doku… içimiz fasya ile dolu… Fasyada 100 milyon serbest sinir ucu var… bu da fasyayı gözden bile daha güçlü bir duyum haline getiriyor… ve bu serbest sinir uçlarının çoğu bağırsaklarda bulunuyor…

View original post 223 more words