Pon di Gar, Francuska – Pont du Gard, France

Google translation of first sentence: In 1958, the overflow of the Gar River caused great damage in the area of ​​the Provencal city of Nimes. The modern railway bridge near Remulen was literally wiped out, but the Pon di Gar, which has been standing a little further upstream for 2,000 years, has withstood the torrent. As soon as the danger passed, everyone rejoiced at the survival of the bridge, built by the ancient Romans (this monumental building is the most important tourist attraction in French Provence, after Mount Saint Michel, visited by more than two million visitors a year), but twentieth-century engineers certainly they felt “beaten” by their ancient colleagues.

Myrela

Godine 1958. izlivanje rijeke Gar izazvalo je veliku štetu u području provansalskog grada Nima. Moderan željeznički most u blizini Remulena doslovno je zbrisan, ali je Pon di Gar, koji malo dalje uzvodno stoji već 2.000 godina, odolio bujici. Čim je opasnost prošla, svi su se radovali zbog opstanka mosta, koji su izgradili stari Rimljani (ovu monumentalnu građevinum najznačajniju turističku atrakciju u francuskoj Provansi, poslije brda Sen Mišel, obiđe više od dva miliona posjetilaca godišnje), ali su inžinjeri iz dvadesetog vijeka svakako osjećali da su ih antičke kolege “potukli”. Istorijski dokumenti pripisuju izgradnju Pon di Gara, kao i cijelog akvadukta koji je prenosio vodu od izvora Izes (Ucetia) do Nima (Nemausus), ni manje, ni više, nego Marku Agripi, Avgustovom zetu. Poznat po svom inžinjerskom umijeću, Agripa je posjetio Galiju 19. godine p.n.e. i ubrzo, potom, počeli su radovi na džinovskom projektu vodovoda. Vjerovatno završen za vrijeme Trajanove vladavine (od 98 do…

View original post 308 more words