Vulingjuen, Kina -Wulingyuan, China

Tianqiashengkong means “heavenly bridge”. This name was given by the inhabitants of the village of Zhangjiajie (Zhangjendje) to what is considered to be the largest natural bridge in the world.

Myrela

Tianqiashengkong (Tjenćašengkung) znači “nebeski most”. To ime su stanovnici sela Zhangjiajie (Džangđenđe) dali onome što se smatra najvećim prirodnim mostom na svijetu. Njegova dužina iznosi 40 metara, širina 10, a debljina 15. Štite ga dva brda koja se izdižu 350 metara iznad dna doline. Pa, ipak, Tianqiashengkong je samo jedna od neobičnih atrakcija u Vulingjuenu, oblasti tako izvanrednih odlika da je zovu “Prirodni lavirint”. Zauzima 264 km² oko basena Suosji Torenta kojim se odvodi višak vode. Ovo je planinska oblast visine između 460 m i 1.370 m ispresijecana sa šezdesetak planinskih potoka i rijeka. Tokom vijekova erozija je izazvana površinskim vodama i obilnim kišnim padavinama stvorila izvanrednu šumu s više od 3.000 šiljaka od kvarcita koji se izdižu preko 200 m u visinu i u čijem sastavu se nalazi 75% do 95% čistog kvarca. Između ovih šiljaka vijugaju živopisne klisure i ponori s vodopadima, barama i jezerima. Na tom lokalitetu…

View original post 338 more words