Nacionalni park Koto Donjana, Španija – Doñana National Park, Spain

Many centuries later, in 1969, the Spanish government established the Koto Donjana National Park, which stretches over 350 km² of the river delta which the Moors called the Wada el Kebir (Great River) and which is today known as Guadalquivir. This delta is very unusual, to the extent that some prefer to call it the mouth (river into the sea), since north of the city of Sanlucar de Baramela one of the tributaries of the river flows into the Atlantic.

Myrela

Vjeruje se da je razočaranje u ljubavi nagnalo Anu de Silva i Mendoza, vojvotkinju od Medina Sidonije, da se osami u spartanskoj rezidenciji u delti rijeke Gvadalkivir, gdje su vladari Kastilje osnovali lovište. Od tada, stanovnici obližnjih ribarskih sela ovu oblast nazuvaju šumom donje Ane ili pak samo Donjana. Mnogo vijekova kasnije, 1969. godine, španska vlada osnovala je Nacionalni park Koto Donjana, koji se prostire na preko 350 km² delte rijeke koju su Mavari nazvali Vada el Kebir (velika rijeka) i koja je danas poznata kao Gvadalkivir. Ta delta je vrlo neobična, do te mjere, da je neki radije nazivaju ušćem (rijeke u more), pošto se sjeverno od grada Sanlukar de Baramela jedan od rukavaca rijeke uliva u Atlantik. Drugi rukavci su jedan za drugim prepriječeni pješčanim sprudom koji se pruža od ušća rijeke Tinto, u blizini grada Palosa, do obale rijeke Gvadalkivir koja leži na strani suprotnoj od Sanlukara…

View original post 336 more words