Luang Prabang, Laos – Luang Prabang, Laos

Myrela

U drugoj polovini XVI vijeka Lan Sjang, Kraljevstvo milion slonova, vodilo je ogorčenu bitku sa susjednim Sijamom. Ratna sreća okrenula se protiv njega, i kada je zaprijetila opasnost da Sijamci ugroze prijestonicu, kralj Saj Setatirat prebacio je svoje statue Bude u pećinu, nedaleko od grada. U to vrijeme, bilo je rasprostranjeno vjerovanje, da svakoga ko vidi premještanje statua, zadesi zla sudbina. Pak Ou je velika krečnjačka litica što se nadvija nad ušćem rijeke Nam Ou u Mekong (Majka voda). U dvije velike pećine u litici nalazi se preko 4.000 Budinih statuta koje je Saj Setatirat prebacio iz svoje palate. Sve te statue pokloni su vjernika posvećeni uspomeni na kralja i spas zemlje. Luang Prabang se može vidjeti i sa udaljenosti od nekoliko kilometara južno, s velike okuke na rijeci. Legenda kaže da je grad, prvobitno, nazivan Muang Sjua, po imenu njegovog prvog vladara iz VIII vijeka. Godine 1353. kralj Fa…

View original post 471 more words