Sindrom karpalnog tunela – Carpal tunnel syndrome

Inside both wrists is a narrow passage called a carpal tunnel. Nine tendons pass through this tunnel, which move the fingers, together with the medial nerve. These tendons can become inflamed and swollen, thus pressing on the nerve. Repetitive fist movement is a well-known cause of carpal tunnel syndrome, but other factors that activate it include pregnancy, birth control pills, rheumatoid arthritis, hypothyroidism, diabetes, and overweight. The most common symptom is a tingling and stinging sensation; there were numbness of the fingers and thumb, pain climbing along the wrist and forearm, pain in the neck and shoulders, and weakness of the hands.

Myrela

Unutar oba ručna zgloba nalazi se uzan prolaz koji se zove karpalni tunel. Kroz ovaj tunel prolazi devet tetiva, koje pokreću prste, zajedno sa medijalnim nervom. Ove tetive mogu da postanu upaljene i da oteknu, pritiskajući tako nerv. Ponavljajući pokret šakom dobro je poznat uzrok sindroma karpalnog tunela, ali ostali faktori koji ga aktiviraju uključuju trudnoću, kontraceptivne pilule, reumatoidni artritis, hipotireoidizam, dijabetes i pretjeranu tjelesnu težinu. Najuobičajeniji simptom je osjećaj bockanja i peckanja; ostali su utrnulost prstiju i palca, bolovi koji se penju uz zglob i podlakticu, bol u vratu i ramenima i slabost šaka.

  • Da biste brzo ublažili bol i zapaljenje, ohladite ručne zglobove pakovanjem leda umotanim u tanak peškir. Ostavite ga, otprilike, desetak minuta na zglobovima. Ponavljajte proceduru svakih sat vremena.
  • Toplota, takođe, može da ublaži bol tako što opušta mišiće. Svake večeri prije spavanja držite šake i ručne zglobove potopljene dvanaest do petnaest minuta u vodi koja…

View original post 354 more words