Kadžuraho, Indija – Khajuraho, India — Myrela

Legenda koja se i danas može čuti u Madija Pradešu govori da je osnivač dinastije Čandela bio plod spajanja mlade i prelijepe bramanske žene i boga Mjeseca. Vidovnjak je rekao ženi da će se poroditi u šumi Kadžuraho i da će njen sin postati kralj tako što će golim rukama pobijediti tigra, a onda stvoriti […]

Kadžuraho, Indija – Khajuraho, India — Myrela

A legend that can still be heard today in Madi Pradesh says that the founder of the Chandel dynasty was the fruit of the union of a young and beautiful Brahmin woman and the god of the moon.