Yoga tarzları

Yoga is actually the discipline of mind, intelligence, emotions and will… yoga is integration… 4 types of yoga are mentioned in Bhavagadgita

ruhumayolculuk 🦋💗

Yoga aslında zihnin, zekanın, duyguların ve iradenin disiplinidir… bütünleşmedir yoga… Bhavagadgita’da 4 tarz yogadan bahsedilir:

yoga tarzları 💫

1) Karma yoga; bencil olmayan eylem yogası, eylem içerisinde olan kişinin, o işin meyvelerini teslim etmesi demek yani feragat etmek… Yaptığın işin sonuçlarına bağlı olmamak,… başarıya ya da başarısızlığa… Yapabildiğinin en iyisini yapıp, sonuçlarına bağımlı olmama tavrı, bizi özgürleştirip, yaşanan keyfi de artırıyor…

2) Jnana yoga yani bilgelik yogası, gerçek olanla olmayanı ayırt edebilmek demek …artık kendi irade ve ayırt edebilme kapasiten ile beden, zihin ve duyumlarınla özdeşleşmeyip, içindeki sonsuz kaynakla yani ilahi ile tamamen özdeşleşip onu tanıyorsun…

3) Bhakti yoga, aşkın yönlendirdiği yoga… kendi kalbinde yaşamak o aşkı bir kişiye atfetmeden… Gita’da deniyor ki “herşeyi bana aşkla teslim et”… Tamamen ilahi için davranmak, hiçbir kişisel çıkar için davranmamak, işte bu aşkın yolu… “artık teslim edeceksin bütün bencil bağlarını”… yaptığın herşeyi ilahiye adamak…! Diğer bilinen dinler ile aynı bhakti yoga… “Zihnini benimle…

View original post 100 more words