Koliko sklekova toliko zdravlja! – How many push-ups so much health!

The number of push-ups a man can do really determines his health, especially when it comes to blood vessels and the heart. Research has shown that middle-aged men, who cannot do ten push-ups, are far more at risk of heart attack and heart disease. People who can do more than 40 push-ups reduce the risk of cardiovascular disease by 97% in the next ten years of life. However, the ability to do between 21 and 30 push-ups means that men are at a quarter of the risk of developing diseases, such as coronary artery disease or slowing of the heart rhythm.

Myrela

Broj sklekova koje može da uradi jedan muškarac zaista određuje kakvo je njegovo zdravlje, pogotovo kada su krvni sudovi i srce u pitanju. Istraživanje je dokazalo da su muškarci srednjih godina, koji ne mogu da urade deset sklekova, daleko više izloženi riziku od srčanog udara i srčanih bolesti. Osobe koje mogu da urade više od 40 sklekova utiču na smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti za 97%, u narednih deset godina života. Međutim, mogućnost da se uradi između 21 i 30 sklekova znači da su muškarci izloženi četvrtini rizika obolijevanja od bolesti, kao što su koronarna arterijska bolest ili usporavanje srčanog ritma. Ove bolesti i srčani udar prijete onima koji ne mogu da urade bar deset sklekova. Stručnjaci pojašnjavaju da su sklekovi bolji pokazatelj budućeg zdravlja srca od utvrđenih fitnes standarda kao što je trčanje.

Izvor: (“BLIC – Zdrav život” – https://pixabay.com)

View original post