Litice Bandiagare, Mali

Every 60 years (the next opportunity will appear in 2030) Dogons play and sing during Sigui, a colorful holiday of purification that marks the end of one life cycle and the beginning of another. Sigui coincides with the passing of a tiny star called Po Tolo, by which they have always determined the time of the holiday. It is surprising that Western astronomers did not identify this star (Sirius B) until 1960. The fact that the Dogons knew about her remained unexplained. Many theories have been developed about this, both serious and some others, but, whatever the reason, the Dogons who live along the cliffs of Bandiagara have become the subject of research by numerous anthropologists.

Myrela

Svakih 60 godina (sljedeća prilika ukazaće se 2030. godine) Dogoni sviraju i pjevaju za vrijeme Siguija, živopisnog praznika pročišćenja koji obilježava kraj jednog životnog ciklusa i početak drugog. Sigui se podudara sa prolaskom sićušne zvijezde nazvane Po Tolo, po kojoj su oduvijek određivali vrijeme praznika. Iznenađuje to što su zapadni astronomi tu zvijezdu (Sirijus B) identifikovali tek 1960. godine. Činjenica da su Dogoni znali za nju ostala je bez objašnjenja. O tome su razvijene mnoge teorije, kako ozbiljne tako i neke druge, ali, šta god da je razlog, Dogoni koji žive duž litica Bandiagare postali su predmet istraživanja mnogobrojnih antropologa.

Oko 300.000 Dogona živi u skloništu od zadivljujućeg crvenkastog kamenog zida koji se proteže u dužini od 200 kilometara, kao granica između suvog Sahela i ravnice Nigera. Glavna naselja, Bandiagara i Sanga, s vrha litice, jedina su do kojih se može stići nečim što liči na put. Samim tim, to…

View original post 518 more words