İnsanlığın Yolu

It’s time to thank the eyes we see and the ears we hear. It’s time to love and tolerate human beings as human beings… It’s time to think about every heart we break and learn that it’s not worth two days of life… Religion, belief, language etc. Whatever happens, it’s time to live in brotherhood… It should not be forgotten that the gamut that touches a soul should touch all humanity. A stone thrown into a belief is thrown to all humanity. The hatred that hears a glance is the hatred of all soul. It is absolutely wrong to attribute natural disasters, which are the order of the world, to people, ideas and beliefs.

LiveTerra

Güzel bir şeyler söylemek isterim bugün yine. Lakin insanlık yorgun, kalplerimiz yorgun…

Umudumuzun tam bittiği, hayallerin, geleceğin kaygısına kapıldığımız anda İzmir depreminden sağ çıkanlar umut oldu bizlere. Şikayet ettiğimiz, usandığımız hayatlara bin şükürler ettik. Utandık pişmanlığımıza.

Beğenmediğimiz yemekler, israf ettiğimiz sular, elektriğimiz, en çok da gün ışığı ah ne değerliymiş meğer, bilemedik…

Bizlere düşen insanlık yasımızı tutup yine de umudu kaybetmemek! İnsanlık yası diyorum, insana olan empati…

Gördüğümüz göze, işittiğimiz kulaklara bin teşekkür etme vakti. İnsanı insan olarak sevip hoşgörme vakti… Kırdığımız her kalbi düşünüp iki günlük ömre değmeyeceğini öğrenme vakti… Din, inanış, dil vs. ne olursa olsun kardeşçe yaşama vakti… Unutulmamalıdır ki bir cana değen gam, tüm insanlığa değmelidir. Bir inanca atılan taş, tüm insanlığa atılır. Bir bakışa duyan nefret, tüm cana duyulan nefrettir. Dünyanın düzeni olan doğal afetleri insanlara, fikirlere, inançlara bağlamak kesinlikle yanlıştır, yapılmamalıdır.

Kardeş tohumlarının filizlendiği bu coğrafyada peki düşmanca vuruşmak niye? Gelin bir olalım, insan…

View original post 74 more words

4 thoughts on “İnsanlığın Yolu”

  1. “yine de umudu kaybetmemek! İnsanlık yası diyorum,” -Evet! oyle
    “we cannot lose hope again! Humanity lives, I say,” -Yes, exacttly!

Comments are closed.