Ljumma nätter mitt i november, på rygg i trappen, semester behov

In mid-November and the temperature is 10 plus degrees at a quarter to 2 at night when I go to work! so there are no winter feelings in the body and maybe it’s nice when you have an outside job that I have. But a little winter and snow it is cozy with but feels like it is usually all or nothing we have winter when it lifts down snow in quantities or like last winter as it was absolutely nothing! so it’s good that you have no ambitions as a Vasaloppet skier, But it can get a little colder and drier air this humid air we have now gives me shortness of breath such as, asthmatics I am.

stefansphotos.se

Mitt i November och temperaturen är 10 plusgrader klockan kvart i 2 på natten när jag tar mig till jobbet! så det är inga vinterkänslor i kroppen och kanske är det skönt det när man har ett ute jobb som jag har. Men lite vinter och snö är det mysigt med men känns som det oftast är allt eller inget vi har vinter när det häver ner snö i mängder eller som förra vintern som det var absolut inget! så det är väl bra att man inte har några ambitioner som vasalopps åkare, Men det får gärna bli lite kallare och torrare luft denna fuktiga luft vi har nu ger mig andnöd såsom, astmatiker jag är.

Tiden den springer fram och vi går mot juletider och kanske handlarna är nervösa över julhandeln i år! men det borde vara ett gott hjälp på vägen att lindra all köp hysteri till alla…

View original post 465 more words