En tanke och ett litet ord eller mening, en bild ger ljus i mörkret, ta hand om er alla

In these times, not much is needed to cheer up or cheer up, there are many who need a little light in the dark, there are many who fight for their lives and their health their jobs and finances what we experience is a very tough time as none of i have seen before

Give your loved ones a compliment. A picture can give joy and light in the dark remind your friends that you are there, let your loved ones know how you feel, the silence can be nice and pleasant but in these times your relatives and friends will be happy if they hear signs of life from you

stefansphotos.se

I dessa tider så behövs inte så mycket för att pigga upp eller piggas upp, det är många som behöver lite ljus i mörkret, det är många som kämpar för sina liv och sin hälsa sina jobb och ekonomi det vi upplever är en väldigt tuff tid som ingen av i har skådat förut

Ge din nära och dina kära en komplimang. En bild kan ge glädje och ljus i mörkret påminn dina vänner att du finnes där, låt dina nära och kära veta hur du mår, tystnaden kan vara skön och behaglig men i dessa tider blir dina anhöriga och vänner glada om dom hör livstecken från dig

Framtidstron är viktig och att vi måste fortsätta att leva och le respektera andras ohälsa och ledsamhet att vara öppna för att hjälpa och ta i mot hjälp ensam är inte alltid stark detta måsta vi lösa tillsammans.

När det kommer…

View original post 91 more words